You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Националниот младинскиот совет на Македонија НМСМ e сојуз на здруженија во кој на доброволна основа членуваат здруженија и фондации од Република Македонија. НМСМ е основана на 29 јуни 2013 година од страна на 55 организации.

НМСМ е претставничко тело на младинските организации во Македонија. НМСМ обединува 50 организации: 15 младински организации, 20 организации за млади, 1 сојуз, 7 подмладоци на други организации и 7 придружни членки, со цел да се промовираат и застапуваат младите и правата на младите во Македонија.

Членството на НМСМ е разновидно, обединувајќи организации кои работат на национално и регионално ниво, рурални и урбани средини, студентски организации, ограноци на меѓународни организации и други типови на здруженија. Во процесот на остварување на своите цели, НМСМ ги застапува интересите на младите во Република Македонија без разлика на нивната социо-економска положба, пол, раса, етничко и културно потекло, политичкото и верското уверување, сексуална ориентација, родов идентитет или било која друга форма на разлика.

Од 29 ноември 2015 година, Националниот младински совет на Македонија е дел од европското семејство на младински организации, Европски младински форум ЕМФ.

Опис на работната позиција

ПОРАДИ ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ И ПРОЕКТИ, НМСМ ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА: МЕНАЏЕР ЗА КОМУНИКАЦИИ Локација: Канцеларија на НМСМ, Скопје

Работни обврски
-Менаџирање на канцеларијата за комуникации и координација со асистент/ите за комуникации;
-Континуирано следење и поддршка на работата на асистентите за комуникација и евалуација на нивната успешност;
-Воспоставување правила за интерна и екстерна комуникација и брендирање на НМСМ;
-Координација на примената на правилата за интерна и екстерна комуникација и брендирање;
-Подготовка, развој и спроведување на комуникациски стратегии, правилници и други документи за комуникација со јавноста;
-Координација на процесите на прибирање информации за веб страна и за другите социјални медиуми на НМСM;
-Промовирање на постигнати резултати на НМСМ во координација со програмски менаџери и Генерален секретар;
-Креирање на нови алатки и механизми за зголемување на видливоста на работата на НМСМ;
-Континуирано координирање на комуникацијата со медиуми за НМСМ;
-Грижа за видливоста на активностите на организацијата;
-Координација на видливоста на спроведувани активности на сите организации членки на НМСМ;
-Учество во подготовка на проекти, успешно и навремено планирање, спроведување и координирање на проектните активности за кои е задолжен/а;
-Подготовка на наративни (периодични, финални и ad hoc извештаи) за донатори, собрание и други засегнати страни;
-Редовна координација со Генералниот секретар, Програмски менаџери и Управниот одбор;
-Други активности во насока на постигнување на стратешките приоритети и цели на НМСМ.

КАКО ДА АПЛИЦИРАТЕ?

Испратете кратка биографија и мотивациско писмо на следната е-маил адреса: applications@nms.org.mk со назнака: име и презиме - Менаџер за комуникации најдоцна до 20.02.2022 до 23:59 часот.

Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани.
Потребни квалификации
-Најмалку 2 годишно релевантно работно искуство;
-Високо образование во областа на комуникација и односи со јавноста (предност);
-Одлично познавање на македонски и англиски јазик, познавање на албански јазик ќе се смета за предност;
-Познавања и претходно искуство во граѓански организации, посебно во мрежи/сојузи/или младински организации, како и водење на мрежи и комуникација со јавност;
-Познавање на програми за дизајнирање, WordPress и Microsoft Office;
-Претходно искуство во организација на настани и креирање на промотивни материјали;
-Познавање и искуство со социјални медиуми и останати алатки за информирање и промоција.
Тип на работа
Полно работно време
Плата
32000 денари месечно
Категорија на работа
Дигитален маркетинг
Вештини и знаење
Mаркетинг на социјални мрежи LinkedIn маркетинг Еmail маркетинг Подготовка на промотивни/ информативни текстови

АПЛИЦИРАЈ

 
 

Поврзани огласи

до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 31 август
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 14 јуни
Прилеп
Пракса
Повеќе
до 31 мај
Штип
Полно работно време
Повеќе