You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

ДПТУ ВЕТЕРИНАР ДОО експорт – импорт Гевгелија е компанија основана со 100% домашен капитал, која во континуитет работи од 1990 година, постојано надградувајќи ја својата главна дејност - производство на свежи конзумни јајца од нашироко познатиот бренд „Домашно јајце“. Покрај производство на свежи конзумни јајца, компанијата има сопствена кланица и месна индустрија Домашно во која се произведува свежо месо и производи од месо од животни одгледани во сопствени фарми за свињи и говеда.

Опис на работната позиција

Вработуваме лице за поддршка на софтвер за секојдневно работење, тековно оддржување на десктоп опрема, поставување и инсталации на системи и други слични ангажмани.

Работни обврски
- Поддршка на софтвер за секојдневно работење
- Тековно оддржување на десктоп опрема
- Прецизност и точност во извршување на работните задачи
- Поставување и инсталации на системи
Потребни квалификации
- Завршено средно училиште
- Познавање од Windows оперативен систем
- Солидно познавање на Microsoft Windows OS
- Солидно познавање на англиски јазик
- Основно познавање за тековно одржување на десктоп опрема
- Солидно познавање на MS Office
- Високо развиени комуникациски способности
- Доверливост, исполнителност, иницијативност, способност за работа во тим

Искуство во областа ќе се смета за предност.
Тип на работа
Полно работно време
Категорија на работа
Друго
Друго
Вештини и знаење
Техничка поддршка

Поврзани огласи