You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Младинска чадор организација чија што цел е да придонесува во развојот на децата и младите луѓе, во достигнувањето на нивните потполни физички, интелектуални, опшествени и духовни можности како поединци, како одговорни граѓани и како членови на нивните локални и национални заедници. Сојузот е составен од 22 младински организации и организации за млади, со членство во 16 градови низ Македонија.

Опис на работната позиција

Координаторот за членство е амбициозна личност, која сака да работи во динамична атмосфера и во организација со добро поставена структура. Има разбирање за организациско работење и има позитивен пристап во решавање на предизвици и дневни обврски. Спремна е да работи под притисок и со кратки рокови. Иновативна во процесот на решавање на проблеми и ориентирана кон колективен успех. Тимски играч, добро организиран и спремен за авантура.

Работни обврски
Координаторот ќе има можност преку својот ангажман постојано да учи и да се
развива со поддршка на канцеларијата и органите на Сојузот на извидници на
Македонија. Работни обврски на позицијата:

-Креирање и имплементирање на стратегија и политика за возрасни
(волонтери) во извидништвото согласно тренинг рамката на организацијата
-Креирање на тренинг содржини
-Имплементирање на програмски активности
-Имплементирање на проекти за обука на кадри
-Работа на реални проекти поддржани од различни донатори и чинители
-Градење на капацитети за водење на локални извиднички организации
-Асистирање при имплементирање на останати програмски и проектни
активности на канцеларијата на СИМ
Потребни квалификации
-Силен интерес за организациски развој, управување со членство и добро
владеење
-Вештини за обработка на податоци (извештаи, записници) за да се
идентификуваат и да се шират јасно суштинските информации
-Големо внимание на детали со силни писмени и усни комуникациски
вештини и висок степен на одговорност, интегритет и креативност
-Способност за работа и соработка со локални и национални чинители
-Способност за работа во интеркултурни средини
-Напредна компјутерска писменост е од суштинско значење - Microsoft
алатки, Google Drive, употреба на социјални медиуми
-Одлично познавање на македонски и англиски јазик
-Пожелно е, но не е задолжително кандидатот да е активен член на
извидничката организација
Тип на работа
Полно работно време
Плата
30000 денари месечно
Категорија на работа
Друго
Човечки ресурси
Дигитален маркетинг
Вештини и знаење
Подготовка на промотивни/ информативни текстови Преведување Организација на настани Грижа за корисници Развивање капацитети на човечки ресурси

Поврзани огласи

до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 02 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 02 октомври
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 31 август
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 07 јули
Скопје
Пракса
Повеќе
до 30 јуни
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе