You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

ДПТУ ВЕТЕРИНАР ДОО експорт – импорт Гевгелија е компанија основана со 100% домашен капитал, која во континуитет работи од 1990 година, постојано надградувајќи ја својата главна дејност - производство на свежи конзумни јајца од нашироко познатиот бренд „Домашно јајце“. Покрај производство на свежи конзумни јајца, компанијата има сопствена кланица и месна индустрија Домашно во која се произведува свежо месо и производи од месо од животни одгледани во сопствени фарми за свињи и говеда.

Опис на работната позиција

Подготвување и пакување на свежо месо, месни преработки и други производи направени од свежо месо

Работни обврски
Пакување на месо и сувомеснати производи
Припрема на месо и сувомеснати производи
Други задачи доверени од страна на одговорното лице
Потребни квалификации
Минимум средно образование
Претходно искуство од областа ќе се смета за предност
Желба за учење и совладување на потребните вештини и основното предзнаење
Тип на работа
Полно работно време
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи