You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

ДПТУ ВЕТЕРИНАР ДОО експорт – импорт Гевгелија е компанија основана со 100% домашен капитал, која во континуитет работи од 1990 година, постојано надградувајќи ја својата главна дејност - производство на свежи конзумни јајца од нашироко познатиот бренд „Домашно јајце“. Покрај производство на свежи конзумни јајца, компанијата има сопствена кланица и месна индустрија Домашно во која се произведува свежо месо и производи од месо од животни одгледани во сопствени фарми за свињи и говеда.

Опис на работната позиција

Расекување и подготовка на месо во кланица и месна индустрија Домашно Гевгелија

Работни обврски
Расекување на месо
Подготовка на месо
Припрема на преработка и преработка
Други задачи доверени од страна на одговорното лице
Потребни квалификации
Минимум средно образование
Претходно искуство од областа ќе се смета за предност
Желба за учење и совладување на потребните вештини и основното предзнаење
Тип на работа
Полно работно време
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи

до 31 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 23 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 23 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 23 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе