You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Икона е компанија специјализирана за продажба на книги и аксесори за книжарници. Се занимава и со издаваштво, како и изработка на разни аксесори за книжарници. Има сектор за големопродажба.

Опис на работната позиција

- Развивање на стратегии и свесност за подобрување на имиџот на брендот. - Планирање и реализирање на стратешки маркетинг кампањи од идеја до реализација - Изготвување на графички решенија за кампањи - Следење и анализирање на перформансите на маркетинг кампањите - Продуцирање и управување со содржината на веб-страницата и блогот кои што ги привлекуваат и комуницираат со нашите целни групи - Мерење и известување за перформансите на маркетинг кампањите, следење и оценување според остваренитен цели - Анализирање на однесувањето на потрошувачите и соодветно приспособување на е-маркетингот и другите рекламни кампањи

Работни обврски
Потребни квалификации
- Искуство во маркетингот и желба за понатамошно учење и стекнивање на нови вештини
- Искуство во идентификување целна публика и во креативно осмислување и водење маркетинг кампањи преку канали кои ангажираат, едуцираат и мотивираат
- Солидно познавање на алатките за аналитика на веб-локации (на пр., Google Analytics, NetInsight...)
- Искуство во поставување и оптимизирање на кампањи на Google Adwords
- Искуство во работа со бројки, разбирање на метриката и обработка на добиени бројки со табеларни пресметки
- Чувство за естетика и духовита комуникација
- Редовно следење на најновите трендови и најдобри практики во онлајн маркетингот и мерењето на резултатите
Тип на работа
Полно работно време
Категорија на работа
Дигитален маркетинг
Е-бизнис
Дизајн
Вештини и знаење
Mаркетинг на социјални мрежи Подготовка на промотивни/ информативни текстови Графички дизајн

Поврзани огласи

до 20 февруари
Скопје
Полно работно време
Повеќе