You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Алфатек Сервис и Услуги е компанија која се занимава со машинобраварски услуги, одржување и сервис на машини и опрема во индустриски погони.
Покрај машинобраварските, нудиме и услуги од областа на подмачкувањето. Обезбедуваме професионална помош при воспоставување, реализација и контрола на подмачкувањето во фабрички погони.

Опис на работната позиција

Фирмата Алфатек Сервис и Услуги од Скопје има потреба од вработување на техничко лице со средна или висока стручна подготовка од областа на индустриско и машинско одржување. Потребни се сериозни и одговорни личности за вработување на подолг временски период.

Работни обврски
- Одржување на опрема и механизација во производствен погон,
- Реализирање на однапред дадени работни налози во договорена временска рамка со почитување на барањата за здравје и безбедност при работа,
- Справување со машински дефекти и превентивно одржување на опремата,
- Заварување со кислород и ацетилен на различни делови и конструктивни елементи, како и санација на оштетени метални конструкции,
- Водење на група од 20 работници; организирање, водење и контрола на работните активности и задолженија,
- Водење на секојдневна евиденција во работен дневник
- Водење на кадрова евиденција
Потребни квалификации
Квалификации на кандидатот:
ССС/IV или ВСС степен на стручна подготовка, машински техничар,
Работно искуство е пожелно
Задолжително поседување на возачка дозвола, Б категорија
Тип на работа
Полно работно време
Плата
денари месечно
Категорија на работа
Друго
Друго
Друго
Вештини и знаење

АПЛИЦИРАЈ

 
 

Поврзани огласи

до 31 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 23 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 15 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе