You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

ГРАДИМЕ ПОСИГУРНА ИДНИНА И ПРОДОЛЖУВАМЕ ДА НАОЃАМЕ РЕШЕНИЈА ЗА НАШИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

Секојдневно создаваме посигурна иднина за нашите осигуреници, сопственици, деловни партнери и се разбира, за вработените. Затоа секој од нас како поединец и сите заедно како тим веруваме дека со својата секојдневна и стручна работа придонесуваме кон сигурноста. На секој чекор, колку и да е мал, можеме да подадеме рака и да понудиме сигурност.
Мисијата ја остваруваме преку нашите вредности, агилност, едноставност и доверливост.

Опис на работната позиција

На избраниот кандидат му нудиме
Вработување во успешна, реномирана, интернационална компанија
Интересна и динамична работа, можност за личен и стручен развој
Работа со современи технологии и непрекинато стекнување нови знаења
Соработка на проекти во меѓународна околина
Стручно усовршување и дообразување посета на курсеви за дополнување на знаењето како и посета на стручни семинари во земјата и странство
Работното место е во седиштето на Друштвото во Скопје

Може да аплицирате преку нашата веб страна каде може да добиете и повеќе информации за работната позиција.

Работни обврски
Спроведува и координира работи на внатрешна ревизија и одговорен е за нивното навремено законито и квалитетно извршување
Учествува во испитувањето на усогласеноста на работењето на Друштвото со законските прописи другите прописи како и со деловната политика и внатрешните акти на Друштвото
Учествува во оценување на адекватноста и ефективноста на воспоставениот систем на интерна контрола правила процедури за работа постапки и во испитување на функционирање на систем на интерни контроли во Друштвото
Учествува во подготовка на политика и постапки при извршување на работите на внатрешна ревизија
Се грижи за ефикасно спроведување на годишната програма за работа и оперативниот план за работа на Службата
Потребни квалификации
Лиценца за овластен ревизор
Минимум 4 години работно искуство во соодветната област
Универзитетско односно високо образование: економски науки или правни науки
Организациски способности
Комуникациски способности
Самоиницијатива посветеност прецизност претпазливост одговорност способност за аналитичко размислување
Подготвеност за континуирано стручно усовршување
Искуство во имплементација на поголеми проекти
Одлично познавање на англиски и српско хрватски јазик
Возачка дозвола Б категорија и подготвеност за службени патувања
Тип на работа
Полно работно време
Плата
40000 денари месечно
Категорија на работа
Право и сметководство
Друго
Вештини и знаење
Даночно право Административно право Регулатива за работни односи Деловно право Сметководство

Поврзани огласи

до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 02 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 02 октомври
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 31 август
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 22 јули
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 07 јули
Скопје
Пракса
Повеќе
до 30 јуни
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе