You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Млекара Бучен Козјак ДОО, со производствени капацитети во Куманово е компанија која повеќе од 35 години се занимава со преработка и производство на млеко и млечни производи по традиционална рецептура.

Природниот вкус на производите е тоа што ја прави млекарницата препознатлива на пазарот. Долгогодишното постоење на Бучен Козјак зборува за дисциплинираноста во работењето, а сето тоа е препознаено од страна на потрошувачите и е наградено со нивната доверба. Она што Бучен Козјак го прави препознатлив бренд е производството на квалитетни млечни производи кои се создаваат во креативна работна атмосфера.

Бучен Козјак ја негува својата политика за квалитет, посветено работи кон остварувањето на поставените цели и се стреми кон усовршувањето на производствените капацитети и персоналот, како и унапредување на работната атмосфера.

Опис на работната позиција

Грижа за исправна финансиска, материјална документација и сметководственото работење во компанијата.

Работни обврски
Потребни квалификации
ВСС - економски факултет
MC Office напредно познавање ( Excel, Word )
Работно искуство 1 години на иста работна позиција
Познавање на законот за финансово работење
Познавање на ДДВ; персонален данок; данок на добивка
Тип на работа
Полно работно време
Плата
денари месечно
Категорија на работа
Право и сметководство
Вештини и знаење
Деловно право Сметководство

Поврзани огласи

до 31 јануари
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 12 јануари
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 20 декември
Скопје
Пракса
Повеќе
до 15 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе