You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

СОС Детско село е здружение на граѓани кое претставува дел од големото семејство на национални здруженија на меѓународната хуманитарна организација СОС Детски села Интернационал. Здружението делува и работи на развојни програми од областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.

Опис на работната позиција

Воспитувачот поддржува и насочува млади на возраст од 14 до 18 години без родителска грижа во нивниот развој кон независност и автономија во станбена единица за организирано живеење со поддршка
Работа на определено време со можност за продолжување на неопределено
Работа во смени 12 часовни 8 часовни со ноќна работа од 22 00 до 06 00 и работа за време на празници

Работни обврски
Воспитувачот дава поддршка на младите во грижата за себе исхрана одржување на лична хигиена обезбедување на облека нега и грижа за здравјето располагање со пари
Ги спроведува правилата за заедничко живеење и им помага на младинците да ги почитуваат истите
Дава поддршка на младинците во одржување на хигиената во куќата односно осигурува дека просторот за живеење е чист и уреден
Организира прослави родендени и слични настани почитувајќи го културниот идентитет на згрижените млади
Дава поддршка при формално учење стекнување со знаење редовност во образовниот процес и се грижи младинците да создадат редовни навики за учење
Спроведува активности за неформално учење, рекреација во слободното време групни дискусии и советувања заеднички активности надвор од единицата,кино театар излет и сл
Гради емотивна и стабилна релација со секое младо лице во континуитет и создава можности за приврзување и добивање на чувство на припадност
Дава внимание и позитивно поткрепување на секој младинец
Има улога на ментор и ги поддржува развојот и добросостојбата на младинците и по напуштање на грижата
Воспитувачот ги следи и се придржува до СОС стандардите и политиките со особен акцент врз заштитата на децата
Потребни квалификации
Завршено средно образование или студии од општествени науки предност ВСС
Релевантно работно искуство професионално искуството во работа со адолесценти од најмалку 1 година ќе се смета за предност
Да има општа здравствена способност за работното место
Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност
Вештини во организација на активности кои го поттикнуваат развојот на младите
Вештини за работа во тим
Емоционална интелигенција, комуникациски и интерперсонални вештини
Емпатија отвореност и толеранција кон различности
Добро познавање на детските и човековите права
Познавање на говорен и пишан англиски јазик
Компјутерски вештини MS Office Интернет
Возраст над 30 години се смета за предност
Б категорија
Тип на работа
Полно работно време
Плата
денари месечно
Категорија на работа
Друго
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи

до 02 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 20 февруари
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 12 февруари
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 02 февруари
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 јануари
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 јануари
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 јануари
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 јануари
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 јануари
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 јануари
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 јануари
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 јануари
Прилеп
Полно работно време
Повеќе