You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Мисија на Здружението за развој и активизам Аква од Струга е да придонесе кон
локалниот развој, локалната демократија и граѓанскиот активизам во регионот на Струга,
Охрид и Вевчани, а негови основни цели се: зголемување на улогата на граѓанскиот сектор во локалниот развој, поддршка и јакнење на младинскиот активизам во локалната заедница.

Опис на работната позиција

За потребите на проектот: Мултикултурализам и радикализација: нови пристапи кон старите проблеми, ЗРА Аква објавува: Повик за избор на обучувач. Обуката треба да ги опфати основите на фотографијата и начините за нејзино искористување за адресирање на предизвиците во локалната заедница поврзани со мултикултурализмот и меѓуетничките односи. Главна цел на ангажманот е спроведување на едномесечна обука на група средношколци во Струга, со редовни средби еднаш до два пати неделно. Периодот планиран за спроведување на обуката е октомври-ноември. Местото на одржување на обуката е во Струга. Основната цел на проектот е зајакнување на меѓуетничките односи и превенција од радикализација преку систем на врсничко учење и примена на креативни алатки, како и адресирање на проблемите и предизвиците на младите во локалната заедница.

Работни обврски
Обучувачите ќе биде ангажиран за:
-Утврдување на методологија за одржување на обуките и конципирање на курикулум за истите;
-Спроведување на обуките;
-Евалуација на обуките.
Потребни квалификации
Обучувачите треба да ги поседуваат следните квалификации и вештини:
-Завршено високо образование;
-Искуство во спроведување обуки (предност ќе имаат оние кои имаат искуство со испорака на обуки на предвидените теми);
-Познавање на вештините за фотографија.

Заинтересираните кандидати треба да достават:
-Мотивациско писмо (до 500 зборови);
-Кратка биографија (CV) со опис на експертизата релевантна за оваа задача;
-Финансиска понуда

на zdruzenieakva@yahoo.com
Тип на работа
Хонорарен ангажман
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи

до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 02 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 02 октомври
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 31 август
Тетово
Полно работно време
Повеќе
до 31 август
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе