You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

ВСР е млада фирма чија тенденција е да внесе современи практики во закржлавениот сектор на дистрибуција. Поради ова, фирмата комбинира најнови практични решенија и имплементира современи и глобални теоретски пристапи за решавање на локални проблеми поврзани со гранката. Впрочем, самата организација на ВСР има тенденција на тренирање на човечките ресурси да се фокусираат на перманентни решенија, наместо на хевристики кои махинално ќе ги употребуваат низ нивната кариера.

Примарната дистрибуција која што ја врши ВСР доминантно вклучува брзодвижечки потрошувачки добра (FMCG), т.е. стоки за широка потрошувачка. Брендовите можете да ги погледнете на vsr.mk. ВСР доставува до преку 3000 објекти, односно врши преку 4000 достави во месец.

Опис на работната позиција

ВСР е млада фирма чија тенденција е да внесе современи практики во закржлавениот сектор на дистрибуција. Поради ова, фирмата комбинира најнови практични решенија и имплементира современи и глобални теоретски пристапи за решавање на локални проблеми поврзани со гранката. Впрочем, самата организација на ВСР има тенденција на тренирање на човечките ресурси да се фокусираат на перманентни решенија, наместо на хевристики кои махинално ќе ги употребуваат низ нивната кариера.

Примарната дистрибуција која што ја врши ВСР доминантно вклучува брзодвижечки потрошувачки добра (FMCG), т.е. стоки за широка потрошувачка. Брендовите можете да ги погледенте на vsr.mk. ВСР доставува до преку 3000 објекти, односно врши преку 4000 достави во месец.

- Заинтересираните практиканти може да го испратат своето CV на мејл адресата: vesna.panevska@vsr.mk, со назнака (subject): Пракса ВСР - 2021 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Референт

- Краен рок за аплицирање на оваа пракса, односно испраќање на CV-то на дадената мејл адреса е до среда, 6 октомври 2021 до 12:00 часот на пладне.

Работни обврски
Практикантите ќе имаат можност да се вклучат на различни проекти од областа на логистика и транспорт, како и анализа на продажба, цени и конкуренција.
Потребни квалификации
- Да ги имаат завршено сите задолжителни предмети од Прва година (Прв циклус студии)
- Да имаат најмалку 64 ECTS
- Да имаат познавање во пакетот Microsoft Office
- Да имаат познавање од англиски јазик
Тип на работа
Пракса
Плата
денари месечно
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи

до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 02 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 02 октомври
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 31 август
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 22 јули
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 07 јули
Скопје
Пракса
Повеќе
до 30 јуни
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе