You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Компанијата Гранд Експорт Скопје Подружница бр.3 Гранд Фоодс Цорпоратион марино Илинден се занимава со производство на кроасани и колачи .

Опис на работната позиција

Вработуваме технолог за производство на кроасани и колачи .Пожелно е кандидатите да имаат работно искуство.

Работни обврски
Организира и координира производство согласно план на производство
Контрола на целокупното производство, предлага мерки и решенија за подобрување на истото
Учествува во имплеметација на стандарди за безбедност на храна
Развој и контрола на квалитет
Води соодветна документација
Следи и имплементира законски и подзаконски акти
Потребни квалификации
ВСС, технолошки факултет
Минимум 1 години работно искуство
Познавање на стандарди: ISO 22000, IFS
Солидно познавање на англиски јазик
Тип на работа
Полно работно време
Плата
25000 денари месечно
Категорија на работа
Друго
Друго
Вештини и знаење

АПЛИЦИРАЈ

 
 

Поврзани огласи

до 13 ноември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 октомври
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 октомври
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 октомври
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 октомври
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 октомври
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 октомври
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 октомври
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 октомври
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 октомври
Скопје
Полно работно време
Повеќе