You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Компанијата Гранд Експорт Скопје Подружница бр.3 Гранд Фоодс Цорпоратион марино Илинден се занимава со производство на кроасани и колачи .

Опис на работната позиција

Вработуваме технолог за производство на кроасани и колачи .Пожелно е кандидатите да имаат работно искуство.

Работни обврски
Организира и координира производство согласно план на производство
Контрола на целокупното производство, предлага мерки и решенија за подобрување на истото
Учествува во имплеметација на стандарди за безбедност на храна
Развој и контрола на квалитет
Води соодветна документација
Следи и имплементира законски и подзаконски акти
Потребни квалификации
ВСС, технолошки факултет
Минимум 1 години работно искуство
Познавање на стандарди: ISO 22000, IFS
Солидно познавање на англиски јазик
Тип на работа
Полно работно време
Плата
25000 денари месечно
Категорија на работа
Друго
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи