You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

СИГМА-СБ - компанија за развој и имплементација на софтвер и хардверски решенија, производител на софтвери за целосно управување со работењето и унапредување на севкупните процеси во компаниите, SSB ERP. Со своите клиенти остварува долгорочно стратегиско партнерство и претставува столб во сите фази на развојот, имплементацијата и надградбата на информатичките системи кај клиентите. Сето тоа со цел за зголемување на нивната успешност и раст.

Опис на работната позиција

Заради зголемен обем на работа Сигма СБ го проширува тимот. Објавуваме оглас за вработување на работно место
Бизнис аналитичар Имплементатор за WMS Warehouse Management System

Редовното работно време на Сигма СБ е од 08 до 16 часот од Понеделник до Петок.
Работното место е со работа од дома, со флексибилно работно време. По потреба, според потребите на проектот, потребна е работа кај клиент на терен или во канцеларија.
Пријавување Испратете CV со мотивациско писмо на е маил rabota@sigmasb.com.mk, со предмет на пораката за Бизнис Аналитичар
Огласот е отворен до 21.09.2021 година.
Сите апликации ќе бидат разгледани и оние кои ги исполнуваат условите ќе бидат повикани на понатамошен процес на селекција. Сите апликанти ќе добијат известување за статусот на нивната апликација 7 дена после завршување на огласот.Работни обврски
Работни задачи
имплементација ЕРП системи со посебен фокус на WMS Warehouse Management System, Систем за Управување со Магацин
Прибирање, анализа и документирање на потребите на корисниците
Дизајн на софтверски функции и дефиниција на задачи за програмери
Контрола и тестирање на резултатот на изработените софтверски функции
Управување со промени на договорените барањата во однос на рок и содржина, за да се обезбеди договорените рокови да бидат навремено исполнети
Тесна соработка со тимот за имплементација за да се обезбедат најдобри резултати.
Извршување на активности според дефинирани задачи кои произлегуваат од тековното работење
Организирање и спроведување на обуки на корисниците
Подготовка на извештаи за статус на проект
Потребни квалификации
Потребни Вештини
Искуство во имплементација на WMS Warehouse Management System
Напредно познавање на деловни процеси и терминологија која се користи во областа на компаниски менаџмент
Одлични аналитички вештини
Комуникациски вештини
Вештини за пишување
Вештина за работа на повеќе проекти и менаџирање на сопственото време

Области од кои е потребно знаење општо познавање
Управување со магацин
Логистика за дистрибуција
Општ бизнис менаџмент
Управување со производство, трговија и залихи магацини
Управување со дистрибуција и големопродажба
Малопродажба

Образование посакуван
Компјутерски науки програмирање, бази на податоци, дизајн на софтвер или
Бизнис администрација општ менаџмент, финансиски менаџмент или
Економија сметководство, е бизнис, финансии

Предност ќе имаат кандидатите кои имаат
Солидно познавање на бази на податоци MS SQL
Искуство во имплементација на ЕРП и WMS системи
Искуство со програмирање
Тип на работа
Полно работно време
Плата
денари месечно
Категорија на работа
Програмирање
Вештини и знаење

Поврзани огласи

до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 31 август
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 14 јуни
Прилеп
Пракса
Повеќе
до 31 мај
Штип
Полно работно време
Повеќе
до 29 мај
Скопје
Полно работно време
Повеќе