You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

ТианДе е руска козметичка компанија за здравје и убавина. Целата палета на производите е направена според традиционални рецепти од Тибет, Кина и Русија. Производите содржат екстракти од растенија и билки, одгледувани во еколошки чисти средини, собирани според лунарниот календар. Водата што се користи во производите е термална вода или вода од морските длабочини. ТианДе е корпорација која има воведено највисоки стандарди за квалитет ISO 9001 GMP стандард.

Опис на работната позиција

Поради зголемен обем на работа, Руска компанија со претставништво во Македонија ја огласува следната работна позиција: АДМИНИСТРАТОР ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО - Спроведување административни активности, грижа за непречено фукнкционирање на канцеларијата и поддршка на целокупното административно работење;

Работни обврски
- Прием на странки;
- Блиска соработка со сметководство;
- Архивирање на излезна пошта;
- Испраќање на излезни фактури;
Потребни квалификации
ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Завршено средно образование;
Претходно работно искуство на иста или слична позиција ќе се смета за предност;
Познавање на работа на компјутер (mail, Excel, Browser);

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

Развиени комуникациски вештини;
Организираност, аналитичност и флексибилност;
Способност за работа со крајни рокови;
Професионалност, работна етика и доверливост во однос на информации и податоци.

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите професионални биографии можат да ги испратат на: businesssolution1122@gmail.com
Тип на работа
Полно работно време
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење
Водење и ажурирање евиденции Организација на настани Грижа за корисници Техничка поддршка

Поврзани огласи

до 06 декември
Прилеп
Пракса
Повеќе
до 01 октомври
Скопје
Полно работно време
Повеќе