You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Нашата компанија е овластена сметководствена канцеларија со седиште во РС Македонија, која се истакнува со своето професионално и интегрирано пристапување кон сметководствените и даночните услуги. Со години на искуство во областа, нашата канцеларија нуди комплетна поддршка на клиентите, обезбедувајќи прецизност, транспарентност и современи решенија кои се прилагодени на нивните специфични потреби.
Културата во нашата компанија е фокусирана на тимска работа, професионален развој и почитување на етичките стандарди. Вредностите што ги почитува нашата компанија вклучуваат интегритет, посветеност кон клиентите, иновативност и одржливост. Со оглед на тоа што сме свесни за динамичната природа на сметководствената професија, нашата канцеларија континуирано инвестира во обука и развој на своите вработени, со цел да остане во чекор со најновите трендови и регулативи. Ова овозможува нашата компанија не само да ги задоволи очекувањата на клиентите, туку и да ги надмине, потврдувајќи ја својата посветеност кон врвен квалитет и етика во секој аспект од нејзиното деловање.

Опис на работната позиција

Целта на ангажманот за сметководител практикант е да се обезбеди целосно разбирање на дневните операции и задачи кои се среќаваат во сметководствената професија, како и да се развијат клучни вештини како што се аналитичкото мислење, прецизноста, и способноста за решавање проблеми. Покрај тоа, ова искуство им овозможува на практикантите да изградат професионална мрежа и да го засилат својот резиме, што може значително да им ги зголеми шансите за започнување на успешна кариера во сметководството.

Работни обврски
Практикантите можат да помагаат во собирањето и обработката на финансиски податоци, подготовката на биланси, добивка и загуба, и други финансиски извештаи.
Внесување на финансиски трансакции во сметководствениот систем на компанијата, како и одржување на точни и ажурирани записи.
Управувањето со сметки за плаќање на доверители и наплата од должници, вклучително и следење на роковите за плаќање.
Асистирање во собирањето и анализата на информациите потребни за подготовка на различни видови даночни пријави.
Потребни квалификации
Потенцијалните кандидати обично треба да се наоѓаат во процес на стекнување или веќе да имаат завршено образование во областа на сметководство, финансии или друга релевантна област. Студентите кои се во завршните години на своите студии често се сметаат за идеални кандидати
Способност за анализа на финансиски податоци и внимание кон детали се клучни за успешно извршување на сметководствените задачи.
Способност за анализа на финансиски податоци и внимание кон детали се клучни за успешно извршување на сметководствените задачи.
Способност за управување со повеќе задачи и приоритети, особено во динамична работна средина.
Мотивација и способност за брзо учење, бидејќи сметководствената професија постојано се развива и бара ажурирање на знаењата и вештините.
Способност за работа во тим и допринос кон позитивната работна атмосфера.
Тип на работа
Пракса
Плата
15000 денари месечно
Категорија на работа
Право и сметководство
Право и сметководство
Право и сметководство
Вештини и знаење
Сметководство

АПЛИЦИРАЈ

 
 

Поврзани огласи

до 31 мај
Кавадарци
Пракса
Повеќе