You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Нитро Компјутери е македонска ИТ фирма која се занимава со сите области на Информатичката Технологија и дизајнот. Тимовите на фирмата вршат изработка на софтвер, интернет продавници поврзани со нашиот комерцијален сметководствен софтвер Нитро N-SMET, продажба на хардвер, консулатации во врска со информатичката технологија, извршување на технички и електронски сервис, како и дизајн и подготовки за печатење, компјутерската анимација, реклами и визуелизации на станбени и деловни простори.
Нитро Компјутери ги извршува следните дејности:
Изработка на компјутерски програми и продажба на софтвер од други добавувачи
Програмирање и дизајн на интернет продавници поврзани со главен комерцијален, материјален и финансов систем
Продажба на компјутери, лаптопи, печатачи, мултифункциски уреди, бела техника, апарати за домаќинство, мрежна опрема, дигитални камери, DVD, MP3/4 плејери и друга модерна техника
Професионален електронски и компјутерски технички сервис
Инсталација и одржување на компјутерски локални и телекомуникациски мрежи, сервери и работни станици
Инсталација и одржување на системи за видео надзор, аналогни видео и IP камери
Инсталација и одржување на дигитални телефонски централи и телефони
Полнење на тонери за ласерски печатачи и кертриџи за инк-џет и фото печатачи
Дизајн и изработка на web страници

Опис на работната позиција

Продажба на компјутери, лаптопи, печатачи, мултифункциски уреди, бела техника, апарати за домаќинство, мрежна опрема и друга модерна техника Kомпјутерски технички сервис - дијагностика на проблеми и поправка на компјутери и лаптопи Инсталација и одржување на програмите на Нитро Компјутери и други произведувачи Полнење на тонери за ласерски печатачи и кертриџи за инк-џет и фото печатачи

Работни обврски
Продажба на компјутери, лаптопи, печатачи, мултифункциски уреди, бела техника, апарати за домаќинство, мрежна опрема и друга модерна техника
Kомпјутерски технички сервис - дијагностика на проблеми и поправка на компјутери и лаптопи
Инсталација и одржување на програмите на Нитро Компјутери и други произведувачи
Полнење на тонери за ласерски печатачи и кертриџи за инк-џет и фото печатачи
Потребни квалификации
Афинитет кон ИТ
Тип на работа
Пракса
Плата
6000 денари месечно
Категорија на работа
Е-бизнис
Дизајн
Програмирање
Вештини и знаење

Поврзани огласи