You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Нашата компанија постои веќе 30 години и успешно работи во продажба на канцелариски и биро материјали, како и школски прибор и помагала. Исто така опремени сме со копир апарати, скенери и печатачи со што вршиме компјутерски услуги и работиме со Microsoft Office програмите.

Опис на работната позиција

Продажба на канцелариски и школски материјал и вршење на компјутерски услуги, административно и книговодствено работење

Работни обврски
Продавање
Вршење копир услуги
Вршење компјутерски услуги
Потребни квалификации
Способност за комуникација со луѓе, основно познавање за економско работење, познавање на работа со компјутери и интернет. Одлично познавање на Microsoft Office
Тип на работа
Пракса
Категорија на работа
Друго
Друго
Друго
Вештини и знаење
Водење и ажурирање евиденции Грижа за корисници

Поврзани огласи

до 13 април
Струмица
Пракса
Повеќе