You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Национална чадор организација за одржлив развој, образование и социјални услуги.
Визија на организацијата:
Разновидно и хармонично општество без предрасуди, општество на среќни граѓани.

Мисија на организацијата:
Мисија на ИРЗ: Институтот за развој на заедницата е одржлива граѓанска организација која работи на градење на демократско и мултиетничко општество преку зајакнување на капацитетите на поединци, организации и институции.

Стратешки цели
Подобрување на условите за живот и животниот стандард на граѓаните
Зајакнување на демократијата и граѓанското општество

Опис на работната позиција

Програмата за животни вештини и вработливост е наменета за млади лица, истата обезбедува комплетна поддршка пред вработување преку обуки, менторство и индивидуално советување, можност за практична работа, стекнување работно искуство и можност за бесплатна стручна доквалификација.

По завршување на програмата, учесниците се стекнуваат со Сертификат кој ќе овозможи полесно вработување според интересите и компетенциите на учесниците.

Работни обврски
Потребни квалификации
Млади невработени лица
Млади лица од 15-35 години
Место на живеење : Тетово
Тип на работа
Пракса
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи

до 14 март
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 14 март
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 14 март
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 01 март
Скопје
Полно работно време
Повеќе