You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Картичен процесор, портал за е-трговија, платен систем, биро за персонализација на картички

Опис на работната позиција

Комуникативна и динамична личност со способност за преземање на иницијативи. Тимски дух, позитивен став и однесување. Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови. Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето.
Висок личен интегритет, деловен и професионален однос. Способност за комуникација, преговарање и убедување. Вештини за презентирање. Сертификати од завршени специјализирани курсеви и обуки ќе бидат земени како предност

Работни обврски
- Подготовка, анализи, предлози за финансиска технологија
- Инoвативност на нови деловни модели, процеси или производи со придружен материјален ефект врз финансиските пазари и институции
- Нови светски иновативни финансиски услуги
- Анализа на податоци
- Изработка на упатства и спецификации
- Идентификува можности за пораст на пазарот на постоечките услуги и на нови услуги поврзани со дигитализацијата , картичните услуги и безготовинско плаќање
- Познавање на законски прописи поврзани со финансиски институции
Потребни квалификации
ВСП степен стручна подготовка, Економски факултет, со најмалку 4 години работен стаж стекнат по завршување на високото образование, познавање на платните системи и финансиските пазари и менаџирање, познавање на англиски јазик, работа со компјутер
Тип на работа
Полно работно време
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи

до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 02 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 02 октомври
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 31 август
Тетово
Полно работно време
Повеќе
до 31 август
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе