You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Картичен процесор, портал за е-трговија, платен систем, биро за персонализација на картички

Опис на работната позиција

Комуникативна и динамична личност со способност за преземање на иницијативи. Тимски дух, позитивен став и однесување. Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови. Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето. Висок личен интегритет, деловен и професионален однос. Познавање на англиски јазик читање и пишување. Сертификати од завршени специјализирани курсеви и обуки ќе бидат земени како предност.

Работни обврски
- Проектирање, инсталација и надгледување на мрежна инфраструктура
- Конфигурирање на мрежни уреди (router, switch, firewall, ips)
- Конфигурирање и администрирање на антивирус и антиспам филтри
- Конфигурирање и администрирање на мрежна инфраструктура
- Администрирање на регуларни резервни копии
- Изготвување на детална техничка документација, мрежни дијаграми, мрежна инфраструктура и слична документација
- Следење на сигурност на мрежна инфраструктира и превенција од неовластен пристап
- Конфигурирање и администрирање на IP телефонија
- Конфигурирање и надгледување на виртуелна околина (пр.VMWARE)
- Конфигурирање и одржување на MS Windows и Linux OS
- Администрирање на Domain Controller
Потребни квалификации
ВСП степен стручна подготовка - Диплома од универзитетско образование, од Факултет за информатички науки и компјутерско ининженерство / Електротехнички факултет и информациски технологии
Тип на работа
Полно работно време
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи

до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 02 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 02 октомври
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 31 август
Тетово
Полно работно време
Повеќе
до 31 август
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе