You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Картичен процесор, портал за е-трговија, платен систем, биро за персонализација на картички

Опис на работната позиција

Комуникативна и динамична личност со способност за преземање на иницијативи. Тимски дух, позитивен став и однесување. Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови. Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето. Висок личен интегритет, деловен и професионален однос. Познавање на англиски јазик читање и пишување. Сертификати од завршени специјализирани курсеви и обуки ќе бидат земени како предност.

Работни обврски
- Проектирање, инсталација и надгледување на мрежна инфраструктура
- Конфигурирање на мрежни уреди (router, switch, firewall, ips)
- Конфигурирање и администрирање на антивирус и антиспам филтри
- Конфигурирање и администрирање на мрежна инфраструктура
- Администрирање на регуларни резервни копии
- Изготвување на детална техничка документација, мрежни дијаграми, мрежна инфраструктура и слична документација
- Следење на сигурност на мрежна инфраструктира и превенција од неовластен пристап
- Конфигурирање и администрирање на IP телефонија
- Конфигурирање и надгледување на виртуелна околина (пр.VMWARE)
- Конфигурирање и одржување на MS Windows и Linux OS
- Администрирање на Domain Controller
Потребни квалификации
ВСП степен стручна подготовка - Диплома од универзитетско образование, од Факултет за информатички науки и компјутерско ининженерство / Електротехнички факултет и информациски технологии
Тип на работа
Полно работно време
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи