You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Картичен процесор, портал за е-трговија, платен систем, биро за персонализација на картички

Опис на работната позиција

Комуникативна и динамична личност со способност за преземање на иницијативи. Тимски дух, позитивен став и однесување. Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови. Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето. Висок личен интегритет, деловен и професионален однос. Познавање на англиски јазик читање и пишување. Работно искуство поврзано со картично работење ќе биде земено како предност. Познавање на SQL/SQL Plus ќе биде земено како предност. Сертификати од завршени специјализирани курсеви и обуки ќе бидат земени како предност.

Работни обврски
- Подготовка, инсталирање и тестирање на нови системи
- Администрација на апликации
- Мониторирање на уреди и комуникациски линии
- Администрирање на канали на плаќања и веб сервис
- Анализа на податоци
- Изработка на кориснички упатства и технички спецификации
- Познавање на работа со база на податоци и дизајн на ИТ Системите
Потребни квалификации
ВСП степен стручна подготовка - Диплома од универзитетско образование, од Факултет за информатички науки и компјутерско ининженерство / Електротехнички факултет и информациски технологии
Тип на работа
Полно работно време
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење
Техничка поддршка

Поврзани огласи

до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 02 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 02 октомври
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 31 август
Тетово
Полно работно време
Повеќе
до 31 август
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе