You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Картичен процесор, портал за е-трговија, платен систем, биро за персонализација на картички

Опис на работната позиција

Комуникативна и динамична личност со способност за преземање на иницијативи. Тимски дух, позитивен став и однесување. Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови. Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето. Висок личен интегритет, деловен и професионален однос. Познавање на англиски јазик читање и пишување. Работно искуство поврзано со картично работење ќе биде земено како предност. Познавање на SQL/SQL Plus ќе биде земено како предност. Сертификати од завршени специјализирани курсеви и обуки ќе бидат земени како предност.

Работни обврски
- Подготовка, инсталирање и тестирање на нови системи
- Администрација на апликации
- Мониторирање на уреди и комуникациски линии
- Администрирање на канали на плаќања и веб сервис
- Анализа на податоци
- Изработка на кориснички упатства и технички спецификации
- Познавање на работа со база на податоци и дизајн на ИТ Системите
Потребни квалификации
ВСП степен стручна подготовка - Диплома од универзитетско образование, од Факултет за информатички науки и компјутерско ининженерство / Електротехнички факултет и информациски технологии
Тип на работа
Полно работно време
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење
Техничка поддршка

Поврзани огласи