You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Dell Gold Partner
Oracle Gold Partner
Evolis Card Printers Partner

Опис на работната позиција

ЛАНКом Компјутери има потреба од вработување на Инженер за продажба кој би работел во Секторот за продажба на производите од нашите партнери и би учествувал во креирањето на нови информатички решенија за нашите коминтенти.

Работни обврски
- Изготвување на понуди за продажба на опрема и информатички решенија базирани на производната програма на DELL, Oracle како и другите наши партнери и добавувачи
- Креирање на решенија од областа на информатичката технологија и нивна презентација пред нови и постоечки клиенти
- Постојана комуникација со постоечки клиенти како и креирање на нови купувачи и коминтенти
- Водење грижа за задоволството на постоечките клиентите и нудење на постојана техничка поддршка при набавка на нова опрема и имплементација нови решенија
- Подготовка на извештаи и потребна документација во процесот на продажба и набавка
- Комуникација со странските партнери
- Извршување на други активности кои се тесно поврзани со работата
Потребни квалификации
Завршен факултет од областа на компјутерска техника, информатичка технологија или сродна област
Тип на работа
Полно работно време
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи

до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 02 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 02 октомври
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 31 август
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 22 јули
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 07 јули
Скопје
Пракса
Повеќе
до 30 јуни
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе