You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Можности што ги нуди платформата за кандидатите

  • Регистрирај се
  • Прегледај ги огласите и аплицирај
  • Добиј лична понуда за работа

Кандидатите коишто ќе се регистрираат на платформата, можат во секое време да пребараат и аплицираат на оглас за работа, хонорарен ангажман, практикантсво или волонтирање.

Можности што ги нуди платформата за работодавачите

  • Регистрирај се
  • Објави оглас
  • Прегледај кандидати

Работодавачите кои се регистрирани на платформата можат во секое време да објавуваат оглас, да следат статистика на посетеност на огласите што ги објавиле, да пребаруваат по апликациите доставени на огласот од корисниците баратели на работа.