You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
МАСИТ

нема отворени работни позиции

За компанијата

Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии МАСИТ ја претставува Македонската ИКТ индустрија и ги промовира и застапува бизнис интересите на ИКТ компаниите со цел унапредување и развој на ИКТ индустријата и бизнис опкружувањето.
Комората ги претставува компаниите кои работат со широк спектар на ИКТ производи и услуги во Македонија и од своето основање во 2000 година, како непрофитна и волонтерска институција, на своите компании членки им овозможува пристап до информации, едукација, правни совети, соработка, вмрежување и промоција на домашно, регионално и меѓународно ниво, се со цел унапредување и развој на ИКТ индустријата.
МАСИТ соработува регионално и интернационално со други организации и асоцијации. Региoнално МАСИТ соработува со сите ИКТ Асоцијации од регионот на ЈИЕ , и е член на Balkan and Black Sea Cluster Network. Интернационално МАСИТ e членка на World Information Technology and Services Alliance WITSA од мај 2005. МАСИТ има одлична соработка со донорските организации присутни во државата.

Поврзани огласи

Оствари контакт со МАСИТ
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака