You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ДСЦ Доо

нема отворени работни позиции

За компанијата

Друштвото со ограничена одговорност ДСЦ од Скопје, постои од 11.11.1991 година.
Во своето триесетгодишно постоење се бави со проектирање, изведба и опремување на енетериери, градежништво и градежно занаетчиштво.
Претпријатието е екипирано со високостручен кадар за проектирање, а исто така долги години кооперира по принцип на инженеринг со познати градежно занатски изведувачки претпријатија во Македонија.

Поврзани огласи

Оствари контакт со ДСЦ Доо
 
 

ул. Демир Трајко 6б, Скопје

Email: dsc@dsc.com.mk

Коментари
Внеси оцена и препорака