You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Иницијатива за европска перспектива

нема отворени работни позиции

За компанијата

Здружението на граѓани Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) е граѓанска организација насочена кон развој на демократијата во општеството, заштита на човековите слободи и права, борба против сите форми на дискриминација, нечовечко и понижувачко однесување, како и поттикнување на граѓаните да станат поактивни учесници во развојот на демократијата на локално и национално ниво.
Во своето долгогодишно искуство ИЕП има спроведено голем број на проекти за развој и едукација на граѓаните, со посебен акцент на млади и жени, унапредување и заштита на правата на различни целни групи, подобрување на меѓуетничка толеранција и мултикултура, развој на туризмот, како и проекти поврзани со градење на отпорност против процесите на радикализација, насилниот екстремизам и тероризам.

Поврзани огласи

Оствари контакт со Иницијатива за европска перспектива
 
 

Булевар Свети Климент Охридски бр. 58б-2/4

Email: contact@iep.mk

Коментари
Внеси оцена и препорака