You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Здружение за одржлив развој СФЕРА Интернешнал

нема отворени работни позиции

За компанијата

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола е Здружение на млади и сите останати граѓани на општина Битола заради остварување на дејности и активности со кои ќе се подобри информираноста на граѓаните за заштита на животната средина и здрав живот преку нивно директно учество во активностите. Општа цел на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола е едуцирање на населението за заштита на животната средина, културното и природното наследство, со цел да се зголеми свеста на сите возрасни групи за значењето на здравиот живот и придобивките кои произлегуваат од тоа.

Поврзани огласи

Оствари контакт со Здружение за одржлив развој СФЕРА Интернешнал
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака