You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Здружение ПРИЈАТЕЛСТВО ПЛУС Битола

отворени 2 работни позиции

За компанијата

Здружението за млади и доживотно учење ПРИЈАТЕЛСТВО ПЛУС Битола е непрофитна, невладина, непартиска, инклузивна младинска асоцијација која има за цел да обезбеди можности за локалната младина и активно да работи со нив во нашата средина.
Главна цел на ПРИЈАТЕЛСТВО ПЛУС Битола е оспособување на младите луѓе и развивање на вродениот потенцијал кој тие го поседуваат преку обезбедување на вештини и знаења неопходни за да станат активни лидери во нивните средини. Ова се прави преку искуствено образование кое промовира разноликост, гради академски и социјални вештини кај младите.

Поврзани огласи


Повеќе

Повеќе
Оствари контакт со Здружение ПРИЈАТЕЛСТВО ПЛУС Битола
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака