You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Нотар Елена Ристовска

нема отворени работни позиции

За компанијата

Нотар Елена Ристовска е овластено правно лице кое врши правни услуги во својата надлежност. Врши заверка на документи, преписи, полномошна и сите потребни документи . Составува и издава јавни исправи за правни документи. Нотар Елена Риствска има завршено академско образование, со што е подготвена да се справи со сите правни барања со голема посветеност, ангажираност и труд. За успешната работа зборуваат големиот број на клиенти и препораки и задоволните практиканти кои досега успеале да се стекнат со големо знаење и искуство, благодарение на ангажираноста и посветеноста на нотарот во образување и оформување на нови млади правници.

Поврзани огласи

Оствари контакт со Нотар Елена Ристовска
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака