You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Фондација за развој на локалната заедница

нема отворени работни позиции

За компанијата

Фондацијата за развој на локалната заедница - Штип е непрофитна и невладина организација, формирана во декември 2006 година, како правен наследник на Центарот за подршка на НВО - Штип. Фондацијата за развој на локалната заедница - Штип е прва фондација за заедницата во Република Македонија.
Фондацијата работи на клучни проекти којшто ги засегаат младите, преку којшто се подобрува нивната положба во општеството, се градат нивните капацитети и се буди младинскиот активизам.
Визија - Локалните заедници се организирани, проактивни и способни да влијаат на благосостојбата и подобрување на квалитетот на животот.
Мисија - Ефективно учество на грѓаните во креирање јавни политики и нивна доследна имплементација.

Поврзани огласи

Оствари контакт со Фондација за развој на локалната заедница
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака