You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Адвокат Сашко Панев

нема отворени работни позиции

За компанијата

Адвокат Сашко Панев нуди адвокатски услуги од областа на правото. Обезбедува правна помош во остварувањето и заштита на правата на физички и правни лица и врз закон заснованоте интереси во постапките пред судовите, државните органи, други правни лица, единици на локалната самоуправа. Давање консултантски услуги од сите области на правото: граѓанско право, деловно право, управно право, кривично право, заштита на права пред Европски суд за човекови права.

Поврзани огласи

Оствари контакт со Адвокат Сашко Панев
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака