You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ВАРУС ДООЕЛ

нема отворени работни позиции

За компанијата

ВАРУС ДООЕЛ од Скопје е едно од првите приватни друштва за промет на големо со лекови, хемикали, реагенси, лабараториски потрошен материјал, опрема и медицински помагала, основано во 1990 година, со цел да ги задоволи барањата на потрошувачите.
Првите почетоци се базираат на ексклузивно застапување на најстарата хемиско-фармацевтска компанија на свет Merck KGaA, Германија за територијата на Република Северна Македонија во доменот на хемикали, реагенси, лабораториски потрошен материјал, опрема и медицински помагала. Од 1995 година, Варус активно врши промоција, промет и дистрибуција на палетата на лекови на Merck.

Денес, ВАРУС делува на географското подрачје на Македонија, Албанија и Косово.
Нашата работа е водена од иновациите и откритијата на науката за животот. Придонесуваме за нивно унапредување со интелигентна и креативна примена на производите и решенијата во корист на луѓето и и животната средина. Страстни за нови знаења и копнеж за партнерства и соработка што водат кон подобрување на квалитетот на животот.

Поврзани огласи

Оствари контакт со ВАРУС ДООЕЛ
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака