You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Регионален центар за одржлив развој - Гевгелија

нема отворени работни позиции

За компанијата

Здружението Регионален центар за одржлив развој е невладин и непорфитна организација формирана во септември 2006 година.РЦОР информира ,едуцира,потикнува,развива и подржува иницијативи и активности кои придонесуваат за развивање на граѓанскиот сектор унапредување на демократксите процеси и добро владеење на локалната власт,промовирање и почитување на европските вредности.Здружението располага со : простор од 80 метри квадтратни,6 компјутери,фотокопир,принтер,телефон,лцд проектор,проектционо платано,флип чарт табла и сала за состаноци за 30 лица.Има бибилиотека со над 3000 наслови на книги,списанија и прирачници од областа на економија,право,политика,екологија,исотрија,психологија,филозофија,социологија,образование,белетристика,уметност,култура,граѓанско општество,речиници,лекисикони и енциклопедии.РЦОР овозможува можности за обуки,работилници и вмрежување,конкурси и донатори,база на податоци од деловниот и граѓанскиот сектор,информаци за законски регулативи ,совети и конуслтаци за теми работење на граѓански сектор,информаци за децентрализација и ЕУ.
Визија:Развиена локлана заедница на задоволни и среќни граѓани кои активно градат и ги почитуваат демкоратските вредности.
Мисија: РЦОР го афирмира одржливиот развој ,иницира и промовира демократски и европски вредности преку поддршка ,едукација и информирање на сите актери на граѓанско општество.
Стратешки цели- Развој на улогата на граѓански сектор во создавање на одржлив демократски развој на заедницата,зајакнување на демократкските процеси во локалнаа заедница и развој на филантропија. Програмски области на организацијата -Програма за развој на граѓански сектор,Програма за потикнување на младинскиот активнизам и Програма за развој на локална демократија

Поврзани огласи

Оствари контакт со Регионален центар за одржлив развој - Гевгелија
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака