You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Здружение на граѓани за истражување, комуникации Паблик

нема отворени работни позиции

За компанијата

Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој Паблик е фокусирана на градење позитивни општествени промени и силно граѓанско општество. Паблик е издавач на уличното списание Лице в лице, еден од пионерите социјални претпријатија во земјава.
Препознавајќи ја потребата за ботом-ап пристап во дефинирањето и развојот на јавните политики кои што се однесуваат на социјалната вклученост, делува на полето на социјалната вклученост, социјална економија, и општествено влијание.
Нашата континуирана комуникација со ранливи групи, ни овозможува да ги идентификуваме нивните реални потреби. Од друга страна, нашите веќе изградени партнерства со јавниот, граѓанскиот и бизнис секторот, ни даваат можност да дефинираме препораки за јавни политики развиени низ партиципативен процес и со целосно вклучување на сите засегнати страни.

Поврзани огласи

Оствари контакт со Здружение на граѓани за истражување, комуникации Паблик
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака