You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Здружение Институт за развој на заедницата

отворена 1 работни позиција

За компанијата

Национална чадор организација за одржлив развој, образование и социјални услуги.
Визија на организацијата:
Разновидно и хармонично општество без предрасуди, општество на среќни граѓани.

Мисија на организацијата:
Мисија на ИРЗ: Институтот за развој на заедницата е одржлива граѓанска организација која работи на градење на демократско и мултиетничко општество преку зајакнување на капацитетите на поединци, организации и институции.

Стратешки цели
Подобрување на условите за живот и животниот стандард на граѓаните
Зајакнување на демократијата и граѓанското општество

Поврзани огласи


Повеќе
Оствари контакт со Здружение Институт за развој на заедницата
 
 

Ул.Маршал Тито бр.96 Тетово

Email: info@cdi.mk

Коментари
Внеси оцена и препорака