You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ВСР ДИСТРИБУЦИЈА И ЛОГИСТИКА ДОО Скопје

отворена 1 работни позиција

За компанијата

ВСР е млада фирма чија тенденција е да внесе современи практики во закржлавениот сектор на дистрибуција. Поради ова, фирмата комбинира најнови практични решенија и имплементира современи и глобални теоретски пристапи за решавање на локални проблеми поврзани со гранката. Впрочем, самата организација на ВСР има тенденција на тренирање на човечките ресурси да се фокусираат на перманентни решенија, наместо на хевристики кои махинално ќе ги употребуваат низ нивната кариера.

Примарната дистрибуција која што ја врши ВСР доминантно вклучува брзодвижечки потрошувачки добра (FMCG), т.е. стоки за широка потрошувачка. Брендовите можете да ги погледнете на vsr.mk. ВСР доставува до преку 3000 објекти, односно врши преку 4000 достави во месец.

Поврзани огласи


Повеќе
Оствари контакт со ВСР ДИСТРИБУЦИЈА И ЛОГИСТИКА ДОО Скопје
 
 

Ул. Митрополит Теодосиј Глоганов, бр. 57/1 - Скопје

Email: borjan.trajkoski@vsr.mk

Коментари
Внеси оцена и препорака