You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Здружение Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ

отворена 1 работни позиција

За компанијата

Ц.С.И. Надеж е невладина организација која работи за социо-економска интеграција на социјално загрозените луѓе, со фокус на Роми и млади, преку воспитно-образовна поддршка, помош при остварување на социјалните права и промоција на заедничко живеење. НАШИ ВРЕДНОСТИ: Социјална правда
Еднакви образовни можности
Учество на младите
Родова еднаквост
Зајакнување
Еднаквост

Поврзани огласи


Повеќе
Оствари контакт со Здружение Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака