You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Совет за Превентива против Малолетничка Деликвенција - СППМД

нема отворени работни позиции

За компанијата

СППМД е младинско здружение формирано во 1996 година во Кавадарци.
Основната цел за постоење е во насока на организирање на слободното време на децата и младите од Кавадарци, нудејќи им најразлични можности за неформално учење, преку активности во Младинскиот клуб во Кавадарци, преку разни неформални активности - наши или на нашите партнери низ Македонија, како и преку учество во меѓународни проекти за младинска мобилност во рамки на Програмата Еразмус плус.
СППМД покрај ова, исто така работи на подобрување на легислативата која се однесува на децата жртви и малолетничките престапници.

Поврзани огласи

Оствари контакт со Совет за Превентива против Малолетничка Деликвенција - СППМД
 
 

Спортска сала ЈАСМИН, канц. бр. 26, Западен Булевар бб, 1430 Кавадарци

Email: contact@sppmd.org.mk

Коментари
Внеси оцена и препорака