You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Горска служба за спасување- Битола

отворена 1 работни позиција

За компанијата

Горска служба за спасување Македонија е национална, доброволна, професионална, хуманитарна и невладина организација од јавен интерес чии основни цели се спречување на несреќи, спасување и прва помош во планините и другите недостапни области, и во вонредни околности во кои треба да се примени посебно стручно знаење и помош експертиза и користење техничка опрема за спасување на планините со цел зачувување на човековиот живот, здравјето и имотот.

Поврзани огласи


Повеќе
Оствари контакт со Горска служба за спасување- Битола
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака