You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Сојуз на извидници на Македонија

отворени 2 работни позиции

За компанијата

Младинска чадор организација чија што цел е да придонесува во развојот на децата и младите луѓе, во достигнувањето на нивните потполни физички, интелектуални, опшествени и духовни можности како поединци, како одговорни граѓани и како членови на нивните локални и национални заедници. Сојузот е составен од 22 младински организации и организации за млади, со членство во 16 градови низ Македонија.

Поврзани огласи


Повеќе

Повеќе
Оствари контакт со Сојуз на извидници на Македонија
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака