You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ТДППС ЕЛМЕД ДОО увоз-извоз, Илинден - Скопје

отворена 1 работни позиција

За компанијата

ЕЛМЕД ДОО Скопје е компанија која ја гради својата успешна приказна на македонскиот пазар од 1991 година.
Со тим заснован на професионалност и ентузијазам во пристапот кон најновите технологии во областа на индустриското обележување, презема активности концентрирани во испорачување на интегрирани решенија за обележување, контрола, пакување и етикетирање на производите. Во 1995 година своето искуство го проширува и во доменот на продажба, инсталација, сервис и целокупна техничка поддршка на апарати во медицинскиот сектор.

Поврзани огласи


Повеќе
Оствари контакт со ТДППС ЕЛМЕД ДОО увоз-извоз, Илинден - Скопје
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака