You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ЛАМИНАТИ КОМ ДОО

нема отворени работни позиции

За компанијата

Laminati Kom е компанија која се бави со производство на техничко композитни елементи за широк спектар на индустрии. Претставуваме доверлив партнер и снабдувач на нашите соработници од електротехничката индустрија, рударската индустрија, железницата, телекомуникациската индустрија, и многу други индустрии од светскиот пазар.

Како производители се бавиме со дизајн и производство на основниот композитен материјал и негова машинска обработка во согласност со утврдена техничка документација.

Цврсто сме уверени дека Laminati Kom овозможува исклучително брз и интезивен развој на професионалци и академски лица од сферата на индустриската хемија, нанотехнологиите, машинската обработка и нејзината оптимизација, контролата на квалитет, напредните композитни материјали, и компјутерски управуваните системи со напредни алгоритми за управување.

Laminati Kom одлучно се движи кон целосна дигитализација збогатувајќи ги своите годишни планови со се повеќе проекти за имплементирање на технологиите од Industry 4.0.

Поврзани огласи

Оствари контакт со ЛАМИНАТИ КОМ ДОО
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака