You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Друштво за производство, трговија и услуги Бренд Пег ДООЕЛ

нема отворени работни позиции

За компанијата

Бренд Пег е компанија со повеќегодишно искуство во областа на комуникациските и маркетинг активности која има учествувано во изработката на голем број комуникациски стратегии, промоции, маркетинг и ПР активности, како и кампањи за потребите на приватни компании, граѓанскиот сектор, меѓународни организации и државни институции.
Нашиот тим се состои од експерти со напредни вештини во делот на социјалните медиуми, дизајн,брендинг решенија, ПР, промотивни кампањи и онлајн рекламирање, AТL и BTL, како и изработка на комуникациски стратегии и акциски планови за ефективна и ефикасна комуникација.

Поврзани огласи

Оствари контакт со Друштво за производство, трговија и услуги Бренд Пег ДООЕЛ
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака