You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Илина Поповска

Јас сум Илина Поповска студент, четврта година на Филозофскиот Факултет во Скопје - УКИМ. Се опишувам како посветена, комуникативна личност, снаодлива и склона за тимска работа.

Професионален опис


Своето искуство и интереси досега ги градев како редовен студент, но и како практикант во Инспирит Коучинг, компанија која се занимава со обуки за животни вештини. Работењето во ваков вид на компанија ми помогна да стекнам основни комуникациски вештини. Сметам дека еднаквоста на младите е од голема важност, нивните интереси и толкувања, различни гледишта и начинот на размислување имаат голем потенцијал и со нивно активно учество можат да дадат допринес за поефективно донесување на одлуки на секое ниво.

Вештини


Категорија : Човечки ресурси, Друго,

100

Дигитални вештини: Преведување, Организација на настани, Истражувања, Грижа за корисници, Техничка поддршка, Селекција на човечки ресурси, Развивање капацитети на човечки ресурси,

100

Лични карактеристики: Комуникативен, Креативен, Соработувам во тим,

100

Мајчин јазик: Македонски

100

Други јазици: Англиски, Шпански,

100

Возачка дозвола: Да

100

Образование и едукација

Формално образование


УКИМ - Филозофски Факултет
високо

Родови Студии

Учество на обуки и тренинзи


2020
Inspirit Coaching
Ефективна професионална комуникација

Стекнати сертификати


Работно искуство


01.02.2020 - 30.11.2020
Ирена Јакимова
Асистент

Organization, coordination, communication with clients and giving them basic brief about the content of the events as well as organization and participation in training/coaching courses/events for various subjects. (Effective Communication Skills, Female Empowerment, Public Speaking, Points of You creative methodology, etc). Communication with clients via email (outlook, Mailchimp), Facebook and Instagram inbox and content creation and promotion of events on social media channels. Production of materials (Word, Excel, PPT)

Портфолио


Препораки


Испрати лична порака до кандидатот

 
 

Внеси оцена и препорака