You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Даниел Николовски

Млад, амбициозен и посветен професор по хемија

Професионален опис


Млад професор по хемија кој е отворен за секаков вид соработка. Сум посетил над десетици семинари за личен раст и развој и наученото од таму несебично го пренесувам на моите ученци и студенти. Коавтор сум на два учебника од хемиско-технолошката струка. Ја пишувам мојата прва книга која би требало да биде готова до крајот на оваа година.

Вештини


Категорија : Друго,

100

Дигитални вештини: Комуникациски вештини, Организација на настани, Истражувања, Академско пишување,

100

Лични карактеристики: Комуникативен, Креативен, Соработувам во тим, Имам завршено А1 ниво курс по чешки јазик

100

Мајчин јазик: Македонски

100

Други јазици: Англиски,

100

Возачка дозвола: Не

100

Образование и едукација

Формално образование


2022
Природно-математички факултет
високо

хемија; наставна хемија;

Учество на обуки и тренинзи


2022
ЦЕФЕ - Македонија
Социјално претприемништво

Во феврурари 2022 година, во центарот за Социјални претпријатија во Скопје се одржа тренинг обука за социјални претприемачи. На обуката присуствуваа претежно млади личности на возраст од 16 до 30 години. Вештините кои ги стекнав таму беа за лидерство, финансика писменост и правни закони за основање на социјален бизнис.

Стекнати сертификати


2022
ЦЕФЕ - Македонија
Certificate for training
2022
The European Weregeland Center
Certificate of participation

Работно искуство


07.03.2022 - 27.05.2022
СУГС Марија Кири - Склодовска
професор по хемија

Веднаш по дипломирањето се вработив во средното хемиско училиште. Предавав физичка хемија на четврта и инструментална анализа на трета година. Започнав како наставник заменик со полн фонд на часови.

Портфолио


Препораки


Испрати лична порака до кандидатот

 
 

Внеси оцена и препорака