You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Lazar Karov

Амбициозен

Професионален опис


Образовен асистент за ученици со посебни потреби
Обука на тема Трговија со луѓе, јакнење на институциите за борба против трговија со мигранти
Обука во вештини за комуникација, градење заедници, и разрешување конфликти како и за посредување искуствени работилници во рамките на проектот за Алтернативи на насилство спроведен од Проф. д-р Олга Мурџева Шкариќ и Проф. д-р Ана Фрицханд

Вештини


Категорија : Човечки ресурси, Друго,

100

Дигитални вештини: Водење и ажурирање евиденции, Организација на настани, Истражувања, Грижа за корисници, Академско пишување, Техничка поддршка, Селекција на човечки ресурси, Развивање капацитети на човечки ресурси,

100

Лични карактеристики: Комуникативен, Креативен, Критички размислувам, Соработувам во тим, Аналитички размислувам,

100

Мајчин јазик: Македонски

100

Други јазици:

100

Возачка дозвола: Не

100

Образование и едукација

Формално образование


Учество на обуки и тренинзи


Стекнати сертификати


Работно искуство


01.12.2017 - 10.06.2019
UNDP
Образовен асистент на ученици со попреченост

- Прилагодување на наставната содржина во текот на изготвување на наставната програма на ученикот, во соработка со наставниците, согласно индивидуалните образовни потреби на ученикот. - Подготвување на материјали за учење, под менторство на наставниците и училишниот дефектолог. - Насочување на вниманието во текот на часот, со цел усвојување на предвидената содржина. - Манипулативни активности како пишување, цртање, сечење, моделирање. - Учество во вон-наставни активности како излети, приредби, посети на институции, фестивали. - Одржување на комуникација и социјална интеракција помеѓу ученикот и соучениците.

05.05.2019 - 29.08.2019
Министерство за труд и социјална политика
Психо социјална поддршка на деца на улица

- Собирање на основни информации од деца на улица кои питаат, продаваат, собираат пластични шишиња или мијат шофершајбни од автомобил за пари - Обезбедување теренска психолошка поддршка и советување за децата и родителите на децата од улица - Пишување на неделни извештаи

05.09.2019 - 05.08.2020
Министерство за труд и социјална политика
Ангажиран како психолог

Психо-социјална подршка на семејствата и мигранти во социјален ризик

Портфолио


Препораки


Испрати лична порака до кандидатот

 
 

Внеси оцена и препорака