You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Јовица Димитроски

Личност која се бори за се поголема еднаквост, на сите лица да им бидат достапни човековите слободи и права и социјалната правда

Професионален опис


Јас сум правник и магистер по граѓанско право. Активист сум и член на неколку невладини организации. Од кои во едната сум дел од бордот. Поточно нејзин генерален секретар. Исто и сум дел од неколку проекти и соработувам на иницијативи. Мојот потесен интерес од правото се човековите слободи и права, работничките права и социјалното осигурување, младинската работа и политика, казненото право и систем, правото на здрава животна средина, владеење на правото, ЕУ правото и политика и судската пракса на Европскиот Суд за Човекови Права.

Вештини


Категорија : Право и сметководство, Човечки ресурси, Друго

100

Дигитални вештини: Составување договори , Даночно право, Административно право, Регулатива за работни односи, Права на потрошувачи, Деловно право, Водење и ажурирање евиденции, Организација на настани, Истражувања, Грижа за корисници, Академско пишување,

100

Лични карактеристики: Комуникативен, Креативен, Критички размислувам, Соработувам во тим, Аналитички размислувам,

100

Мајчин јазик: Македонски

100

Други јазици: Англиски, Германски,

100

Возачка дозвола: Не

100

Образование и едукација

Формално образование


2021
Правен факултет Јустинијан Први
магистратура

правни студии; Граѓанско право

2017
Правен факултет Јустинијан Први
високо

правни студии

Учество на обуки и тренинзи


2020
HELP Council of Europe
HELP Course on Anti - Discrimination

стекнување знаења за правната рамка на Советот на Европа и пресуди на Европскиот Суд за Човекови Права за недискриминација и нејзино спречување, како и изучување за посебните категории врз кои може да биде сторена

2020
HELP Council of Europe
HELP online course on Business and Human Rights

стекнување основни знаења за различните сегменти на поврзаноста помеѓу бизнисот и човековите права и принципите на етичко работење на фирмите

2021
HP Online Course
Effective Leadership

стекнување основни знаења и вештини за водење на лидерство и одлучување во животот и во бизнисот

2021
HELP Council of Europe
Family Law and Human Rights

разгледување на судски одлуки кои се однесуваа на различните сегменти од семејното право и правото на децата и регулативите на Советот на Европа од областа на семејното право

2021
HELP Council of Europe
HELP online course on Freedom of Expression

учење на основни знаења и значењето на слободата на изразување и разгледување на одредени пресуди на ЕСЧП кои се однесуваа на тоа

2021
HELP Council of Europe
Human Rights in Sports

учење за основните работи за правото и спортот и правата на спортските работници, спортските федерации и спортскиот арбитражен суд

2020
HELP Council of Europe
International Cooperation in Criminal Matters

учење за основните принципи на меѓународноправната соработка во кривичните предмети помеѓу државите членки на Советот на Европа

2021
HELP Council of Europe
Pharmaceutical crime and the MEDICRIME Convention

учење за значењето на лекарствата и останатите медицински средства и помагала и нивната регулатива, како и свесноста од постоењето на фармацевската мафија

2021
ELSA Malta and MMSA
The Medicolegal Conference: Gender-Based Violence

учење за медицинските и казненоправните аспекти на семејното и родово базираното насилство

2020
HELP Council of Europe
Transitional Justice and Human Rights

учењето за различните сегменти на транзициската правда, човековите права и преминот од едно во друго уредување

2021
Zavod Global, within Project of EU Erasmus Plus
Training for Gender Equality

учење за основните аспекти на родот, полот и определени нивни компоненти на родовата и половата еднаквост

2021
HELP Council of Europe
Access to Justice for Women

изучување на правните аспекти на облиците на стереотипи, дискриминацијата на жената, форми, родовата еднаквост, нејзини инкриминации, и семејното насилство

2020
Здружение за Едукативен Развој Еквалис
Анти - ДискриминАКЦИЈА

проект кој започна со летна онлајн младинска школа за недискриминација која поточна се претвора во исполнување на разни задачи, активизам и организирање завршен настан

2021
Едукативен центар на Пивара Скопје
Вештини за успех

онлајн обука за кариерен развој и животни вештини

2019
ЕЛСА Северна Македонија
Академија за деловно право

учење за основните аспекти на деловното и корпоративното рпаво и практични случаи на работењето на една фирма

2019
Клуб на Оратори
Без трема - до совршен јавен настап

Работилница за основните техники на реториката и ораторството

2018
Едукативен центар на Пивара Скопје
Вештини за успех

учење за основните животни и работни вештини, кариерен развој, составување на CV и мотивационо писмо

2019
Школа на млади лидери
обука за Јавно говорење

учење за основните техники на јавното говорење и ораторство

2020
ЕЛСА Северна Македонија
Fake News: Covid 19

учење за основните аспекти на лажните вести, видовите и нивната појава и влијание во текот на пандемијата

2018
ЕЛСА Северна Македонија, ЕМСА
конференција Лекарска грешка

заедничка конференција помеѓу студентите од право и од медицина за правните и медицинските аспекти на лекарската грешка

2020
Томпсон фондација
курс по мобилно новинарство

онлајн курс за техниките и модерирањето на мобилното новинарство. Односно користење на перформансите на мобилниот телефон во вршењето на новинарската професија

2020
ЕЛСА Северна Македонија, ЕМСА
Психолошка форензика

учење за психолошкиот профил на серијските убијци и нивни траги и докази

2019
Асоцијација ХЕРА
работилница за Сеопфатно Сексуално Образование

учење за основните аспекти на сексот, полот, родот, сексуалното насилство, контрацепција, врска и сл.

2019
МАНУ
Охридска школа на природното право

Охридска Школа на Природното Право на тема Предизвиците во реформата на правниот, политичкиот и безбедносниот систем во Република Северна Македонија

2018
ЕЛСА Северна Македонија
Надомест на штета и осигурување

основни аспекти на осигурувањето, видови осигурување, начин на исплата на премија и надомест на штета

2019
ЕЛСА Северна Македонија
Остварување и заштита на работничките права

учење за основните карактеристики на работничките права и вознемирувањето на работното место односно мобингот

2018
ЕЛСА Северна Македонија
Право на говор - само не говор на омраза

учење за основните аспекти на говорот на омраза и акти и криминал од омраза

2018
институт Јуридика прима
Реформи во јавната администрација

учење за новите измени и дополнувања во Законто за општа управна постапка и Законот за јавни службеници

2019
ЕЛСА Северна Македонија, ЕМСА
Трансплантација на органи на починат донор

учење за основните аспекти на медицинските, правните и моралните гледишта на донацијата и трансплантацијата на органи

Стекнати сертификати


Работно искуство


05.09.2021 - 01.10.2021
Државен Завод за Статистика
Попишувач

Избран попишувач за реон Општина Тетово на Пописот 2021 на население, станови и домаќинства

12.07.2021 - 01.08.2021
Здружение Мултикултура
Проектен Асистент

читање и пишување извештаи истражување и правење анализи за разни општествени теми креирање на студии спроведување на статистики и разни анкети пружање правна логистика вршење останати работи во склоп на проектот

03.05.2021 - 01.07.2021
Народен Правобранител
Практикант

читање предмети и извештаи за почитување на човековите права читање претставки вршење административни работи

26.08.2019 - 30.06.2020
Адвокатско Друштво Константиновиќ и Милошевски
Помлад Соработник / Приправник

доставување поднесоци и други акти комуникација со судови и други органи следење судски рочишта вршење административно - технички работи

17.12.2018 - 01.03.2019
Адвокат Даниела Крстева - Николовска
Адвокатски Приправник

доставување поднесоци и други акти комуникација со судови и други органи следење судски рочишта вршење административно - технички работи

03.06.2018 - 30.07.2018
Адвокат Александар Варела
Адвокатски Приправник

читање, проучување и евиденција на предмети во книжна и електронска форма следење судски и административни рочишта доставување на акти и други поднесоци до судовите и државните органи следење комуникација со странки давање правни совети

16.04.2018 - 01.06.2018
Македонско Здружение на Млади Правници
Волонтер

секојдневна комуникација со странки правно истражување на законската регулатива од областа на дискриминацијата законска рамка од областа на азил и миграции правно истражување на законската регулатива од областа на социјалното осигурување законската регулатива за Процесот на влијание на регулативата учествување во изработка на актите кои ги донесува Здружението истражување за заштита на човековите права од страна на механизмите на Обединетите Нации и од Европскиот суд за човековите права административни работи активности поврзани со поднесување на Барања за слободен пристап до информации од јавен карактер

Портфолио


Препораки


Испрати лична порака до кандидатот

 
 

Внеси оцена и препорака