You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ана Михајлова

Одговорна, транспарентна, личност што брзо учи и се вклопува во нова средина

Професионален опис


Моментално сум вработена на проектот за факторинг на УСАИД имплементиран од Фактор Труст како проектен кординатор каде што главни работни задачи ми се: мониторинг и еваулација на проектните активности, поддршка при спроведување на активностите за потребите на проектот, изработка на наративни квартални и годишни извештаи и поддршка при изработка на финансиски квартални извештаи, подготовка на годишни буџети и поединечни буџети за активности во рамки на проектот, подготовка на документација за набавки, организација на настани и обуки и подготовка на договори со надворешни консултанти. Своето работно искуство по студиите го започнав во Сојуз на микрофинансиски организации на проектот на УСАИД за инклузија и иновација во микрофинансирање вработена како проектен асистент каде што главни работни задачи ми беа подготовка на квартални и годишни наративни извештаи и асистирање при подготовка на финансиски извештаи за Сојузот и проектните партнери, подготовка на административна документација и документација за набавки.
Досегашното работно искуство ми придонесе многу во развојот на моите вештини од областа на организацијата, финансиите, способноста за работа во тим и индивидуална работа.

Вештини


Категорија : Друго,

100

Дигитални вештини: Водење и ажурирање евиденции, Организација на настани, Истражувања,

100

Лични карактеристики: Комуникативен, Креативен, Критички размислувам, Соработувам во тим, Аналитички размислувам,

100

Мајчин јазик: Македонски

100

Други јазици: Англиски,

100

Возачка дозвола: Да

100

Образование и едукација

Формално образование


2018
Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, Економски институт
магистратура

Магистер по економија на отсек финансиски менаџмент

2016
Универзитет Св. Кирил и Методиј Економски факултет
високо

Дипломиран економист на отсек надворешна трговија

Учество на обуки и тренинзи


Стекнати сертификати


Работно искуство


02.07.2018 - во тек
Проект за факторинг на УСАИД
Проектен кординатор на проект на УСАИД

- Мониторинг и еваулација на проектните активности - Комуникација со проектниот тим, партнерски организации и други засегнати страни - Утврдување на проектните барања, подготовка на договори со надворешни консултанти за постигнување на целите на проектот, координација на активностите и планирање на ресурсите. - Подготовка на годишен план, наративни квартални и годнишни извештаи - Организација на домашни и регионални настани, тренинзи, тркалезни маси и конференции за финансиски институции и претпријатија - Мониторирање на работата на обучувачите и учесниците во обуката, како и асистирање при подготовка на содржината на обуките - Подготовка на годишни буџети и поединечни буџети за активности во рамки на проектот - Подготовка на налози и извештаи за патувања во земјата и во странство - Подготовка на документација за набавки

04.09.2017 - 02.07.2018
Сојуз на микрофинансиски организации
Проектен асистент на проект на УСАИД

- Подготовка на квартални и годишни наративни извештаи и асистирање при подготовка на финансиски извештаи за Сојузот и проектните партнери (Штедилница Фулм, Микрокредитна организација Хоризонти, Штедилница Можности и Македонска Развојна Фондација на претпријатија) - Подготовка на административна документација и документација за набавки - Подготвување на банкарски налози и е-плаќања - Пополнување на ДДВ/ЕПФ обрасци за УЈП - Организација и логистика на настани - Анализа на проектни повици - Архивирање

Портфолио


Препораки


Испрати лична порака до кандидатот

 
 

Внеси оцена и препорака