You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Јорго Ташков

Флексибилен, Конзистентен, Максимална ориентираност кон клиенти (потрошувачи).

Професионален опис


Комуникатор - амортизација на ситуации, седнување на тимот дали индивидуално дали човек по човек (умешност и проценка) да направам се да помине убаво. Помалку и психолог и комуникатор, наоѓање на тригер да се избалансира и да се извади максимумот од ситуацијата секојдневно.

Вештини


Категорија : Дигитален маркетинг, Е-бизнис, Дизајн

100

Дигитални вештини: Mаркетинг на социјални мрежи, Подготовка на промотивни/ информативни текстови, Графички дизајн,

100

Лични карактеристики: Комуникативен, Креативен, Критички размислувам, Соработувам во тим, Аналитички размислувам,

100

Мајчин јазик: Македонски

100

Други јазици: Влашки, Англиски, Српски, Германски,

100

Возачка дозвола: Да

100

Образование и едукација

Формално образование


Универзитет Свети. Кирил и Методиј Скопје
високо

Маркетинг

Учество на обуки и тренинзи


2021
Claxi Delivery
Практична маркетинг кампања

- Анализирање на пазарот, сегментација на пазарот и таргетирање - Истражување на окружувањето односно конкуренцијата, бенчмаркинг на истата и постојано следење, како и менување т.е. диференцирање на производот за потрошувачите -Успешно управување со производот и континуирано изнаоѓање на идеи за подобрување на истиот

Стекнати сертификати


2021
Google
The Fundamentals of Digital Marketing certificate

Работно искуство


Портфолио


Препораки


Испрати лична порака до кандидатот

 
 

Внеси оцена и препорака